Facebook Twitter Instagram

OPQF-ISQ

فرهنگ قاسمی کارشناسی رسمی در امور کیفیت مدیریت آموزشی در فرانسه (OPQF-ISQ) است. OPQF در سال ۱۹۹۴ به ابتکار وزارت کار و آموزش و فدراسیون آموزش‌های کارشناسی ایجاد شد. از فعالیت‌های این مجموعه می‌توان به اعطای دیپلم کیفیت به مدارس عالی، موسسات آموزشی و دانشگاهها اشاره کرد. این «دیپلم کیفیت» بر اساس رعایت پنج اصل زیر داده می‌شد:

۱- رعایت قوانین آموزشی/ ۲- به کار گیری مناسب مهارت‌ها و ابزار فنی و انسانی به هنگام آموزش/ ۳- کسب رضایت آموزش دیدگان/ ۴- برخورداری از امکانات مالی لازم و کافی/ ۵- رعایت آئین نامه اخلاقی و قوانین داخلی.

فرهنگ قاسمی همچنین در طول زندگی آموزشی خود موفق شده است که از طرف دولت فرانسه به عنوان خبره در زمینه اعطای کیفیت (qualification) در امور روشنفکری (qualification des services intellectuels) انتخاب شود.

تصویر زیر فرهنگ قاسمی را به همراه سه نفر از همکاران وی در امور کیفیت مدیریت آموزشی در فرانسه در  سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد.