Facebook Twitter Instagram

Intelligence Economic

Intelligence Economic یکی از مباحث معتبر برای مقابله با جاسوسی انکشافات صنعتی و خدماتی (نیروی انسانی و سرمایه غیرمادی، مد، معماری و تکنولوژی جدید و …) Intelligence Economic است. این مبحث همچنین به مدیران کمک می‌کند که در صورت لزوم از سرمایه غیرمادی شرکت‌های دیگر بهره‌برداری کنند. گروه COGEFI در زمان خود در سال ۲۰۰۳ به عنوان یکی از مبدعان در این زمینه شناخته می‌شد و با راه‌اندازی دوره‌های آموزشی فوق لیسانس (مستر ۱ و ۲) برای چندین سال به معرفی و آموزش این مبحث مبادرت ورزید. از جمله کنفرانسیه‌های این فوق لیسانس می‌توان به Amiral Lacoste  ،Dominique Fonvielle و همچنین Farhang Ghassemi اشاره کرد.