Facebook Twitter Instagram

ترامپ یا سپاه پاسداران؟

بررسی مسائل روز با فرهنگ قاسمی، برنامه ای از سعید جعفری: ترامپ یا سپاه پاسداران؟تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس

“روشنفکری دینی!” و اصلاحات

بررسی مسائل روز با فرهنگ قاسمی، برنامه ای از سعید جعفری: “روشنفکری دینی!” و اصلاحات تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس پادکست برنامه را از اینجا گوش کنید

هشدار! به رضا پهلوی

میزگرد ویژه رنگین کمان با حضور محمد امینی، مهران مصطفوی و فرهنگ قاسمی پاریس، ۳۰ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

“هاشم خواستار آموزگار مقاومت” و “آموزه های فرهنگ باستانی برای فردای بهتر”

سخن هفته با فرهنگ قاسمی: “هاشم خواستار آموزگار مقاومت” و “آموزه های فرهنگ باستانی برای فردای بهتر”تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۷ پاریس

انسانیت و ایرانیت (جمهوری روم باستان)

انسانیت و ایرانیت (جمهوری روم باستان): دولت چیست و سیر تحول آن کدام است؟ فرهنگ قاسمی: انسانیت و ایرانیت ( رویکرد علوم سیاسی و جامعه ), جمهوری روم باستانتهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان…

انسانیت و ایرانیت (دولت از منظر افلاطون و ارسطو)

انسانیت و ایرانیت (دولت از منظر افلاطون و ارسطو): دولت چیست و سیر تحول آن کدام است؟ فرهنگ قاسمی: انسانیت و ایرانیت ( رویکرد علوم سیاسی و جامعه ) بخش پنجم: “دولت از منظر افلاطون و ارسطو” دولت چیست و…

میزگرد: دوران گذار (بخش دوم)

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:سلسله برنامه هایی با نگاه نقادانه ایرانیان (بخش دوم) دوران گذار: مهمانان برنامه آقایان بهروز فراهانی و فرهنگ قاسمیمجری برنامه: سعید جعفری مدیر فنی: فرشاد. پاریس، ۷ خرداد ۱۳۹۷ برابر…

میزگرد: دوران گذار (بخش نخست)

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:سلسله برنامه هایی با نگاه نقادانه ایرانیان (بخش نخست) دوران گذار: مهمانان برنامه آقایان بهروز فراهانی و فرهنگ قاسمیمجری برنامه: سعید جعفری مدیر فنی: فرشاد. پاریس، ۷ خرداد ۱۳۹۷ برابر…

انسانیت و ایرانیت (رویکرد علوم سیاسی و جامعه): دولت چیست و سیر تحول آن کدام است؟

فرهنگ قاسمی: انسانیت و ایرانیت ( رویکرد علوم سیاسی و جامعه ) بخش چهارم: دولت چیست و سیر تحول آن کدام است؟تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ۱۳۹۷ پاریس

بررسی مسائل روز: ترامپ, تسلیحات اتمی و محیط زیست

بررسی مسائل روز (بخش پنجم): چهار پرسش از فرهنگ قاسمی در مورد جلسه سران اروپا در امریکا, وضیت برجام, تسلیحات اتمی, محیط زیست و مبارزات خشونت پرهیز زنان در ایران

بررسی مسائل روز: شورای امنیت وجه المصالحه ابر قدرت ها؟!

بررسی مسائل روز (بخش چهارم): شورای امنیت وجه المصالحه ابر قدرت ها؟! با فرهنگ قاسمی, برنامه ای از سعید جعفری تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۷ پاریس