Facebook Twitter Instagram

“روشنفکری دینی!” و اصلاحات

بررسی مسائل روز با فرهنگ قاسمی، برنامه ای از سعید جعفری: “روشنفکری دینی!” و اصلاحات تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس پادکست برنامه را از اینجا گوش کنید

فرهنگ قاسمی: استانداردهای مکتب مصدق

استانداردهای مکتب مصدق و تئوری حکومت ملى درطرز کار سیاسی مصدق سه عامل عمده به چشم می‌خورد: منطق عینی، شجاعت ذاتی و نیروی مردم؛ با منطق عینی خود تجزیه و تحلیل می‌کرد و راه پیدا می‌نمود، با شجاعت ذاتی خود…

دوشیزه صلح را آزاد کن: شعری از فرهنگ قاسمی

شعری از : فرهنگ قاسمی صدای سکوتت را می شناسم، ترس از، توّهم های زندان است، زندانی که  دیوار هایش تویی زندانبانش تویی. *** دمی، به دوشیزه صلح بیندیش، شبی، در کارتون و در قبر بخواب، روزی، به خیابان اعتراض،…

قانون، فرهنگ وحاکمیت ملی

غالباً این پرسش مطرح می‌شود که رابطه قانون وفرهنگ در جوامع چگونه باید باشد؟ در مناسبات سیاسى و اجتماعى ارزش هرکدام چیست؟ کدام از کدام تبعیت می کند؟ یافتن پاسخی مناسب براین پرسش ها نیازمند واکاوی سامانه وتاروپودهای نظری وعملی…

نوروز؛ هویت ملی و انسانی ایرانیان

قبل از پرداختن به این مبحث بسیار مهم اما به ناچار اجمالی، لازم است یادآوری کنیم که سخن گفتن ازهویت ملی امری بسیار حساس است و باید با احتیاط زیادی به این مقوله پرداخت و مراقب بود که در زنجیره ملاحظات…