Facebook Twitter Instagram

سی تیر ، نبرد قانونی، و قیام همگانی

فرهنگ قاسمی سی تیر، نبرد قانونی، حماسه خیابانی و قیام همگانی این نوشته، حرکت‌های سیاسی نهضت ملی را از یک سو و هماهنگی آن را با اعتصاب بزرگ مردمی و حضور فعالین سیاسی و رهبران نهضت ملی را در میان…

از آرشیو: سخنان فرهنگ قاسمی در بزرگداشت آقای عباس امیرانتظام

اجلاس بزرگداشت آقای عباس امیرانتظام ۴ اکتبر ۲۰۱۴ در پاریس با حضور و پشتیبانی بخشی از شخصیت‌های اپوزیسیون ایران و کنشگران حقوق بشر برای قدردانی از مقاومت‌ها و مبارزات این آزادی‌خواه و طرف‌دار حقوق بشر که با ارزش‌ترین سال‌های زندگی…

ترامپ یا سپاه پاسداران؟

بررسی مسائل روز با فرهنگ قاسمی، برنامه ای از سعید جعفری: ترامپ یا سپاه پاسداران؟تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس

“روشنفکری دینی!” و اصلاحات

بررسی مسائل روز با فرهنگ قاسمی، برنامه ای از سعید جعفری: “روشنفکری دینی!” و اصلاحات تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس پادکست برنامه را از اینجا گوش کنید

…و امروز چه باید کرد؟

مقاله ای را که در زیر تحت عنوان «واقعیت های انقلاب پنجاه و هفت» ملاحظه می کنید در سال ۲۰۱۲ نوشته شده چندین بار رسانه های گوناگون آنرا تجدید چاپ کرده اند. دیروز با دوست اندیشمند و زحمتکشی در باره…

نسرین ستوده رئیس جمهور ایران!

بررسی مسائل روز با فرهنگ قاسمی، برنامه ای از سعید جعفری: نسرین ستوده رئیس جمهور ایران! تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس پادکست برنامه را از اینجا گوش کنید

در سوگ بهمن امینی

حریم عشق را درگه، بسی بالاتر از عقل است          کسی آن آستان بوسد، که جان در آستین دارد بهمن امینی از مبارزان مخالف جمهوری اسلامی, موسس انتشارات خاوران در روز جمعه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ در فرانسه…

آوای اوست؛ ۶۵ سالگی تیرباران حسین فاطمی، مرد بی باک

به مناسبت ۶۵ سالگی تیرباران حسین فاطمی، مرد بی باک نهضت ملی ایران. فرهنگ قاسمی آوای اوستتو گفتی، ز مهر و عشق،جهان بگرفت جانو خرد آغوش بگشود، در همبسته بودی. بگفتم،پس چرا جنگ و تباهی،فقر و استبدادبر مردمان و بر زمین،پیوسته بودی؟ بگفتی، به مهر…

ترک برجام و وضعیت جمهوری اسلامی با اروپا!

بررسی مسائل روز (بخش هفتم): ترک برجام و وضعیت جمهوری اسلامی با اروپا! بررسی مسائل روز با فرهنگ قاسمی, برنامه ای از سعید جعفری تهیه شده توسط تله ویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷…