Facebook Twitter Instagram

آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آقای داوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا

متاسفانه سرنوشت ملت بزرگ ایران در دهه های اخیر در دست یکی از نادان‌ترین، مستبدترین، غیر انسانی‌ترین و خشک مغز ترین قشرهای جوامع بشری قرار گرفته است. بی‌تردید ملت ایران این رژیم را سرنگون خواهد کرد؛ از این ننگ بزرگ…

سی تیر ، نبرد قانونی، و قیام همگانی

فرهنگ قاسمی سی تیر، نبرد قانونی، حماسه خیابانی و قیام همگانی این نوشته، حرکت‌های سیاسی نهضت ملی را از یک سو و هماهنگی آن را با اعتصاب بزرگ مردمی و حضور فعالین سیاسی و رهبران نهضت ملی را در میان…

فرهنگ قاسمی: استانداردهای مکتب مصدق

استانداردهای مکتب مصدق و تئوری حکومت ملى درطرز کار سیاسی مصدق سه عامل عمده به چشم می‌خورد: منطق عینی، شجاعت ذاتی و نیروی مردم؛ با منطق عینی خود تجزیه و تحلیل می‌کرد و راه پیدا می‌نمود، با شجاعت ذاتی خود…

“هاشم خواستار آموزگار مقاومت” و “آموزه های فرهنگ باستانی برای فردای بهتر”

سخن هفته با فرهنگ قاسمی: “هاشم خواستار آموزگار مقاومت” و “آموزه های فرهنگ باستانی برای فردای بهتر”تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۷ پاریس

سخن هفته: آرش صادقی و پناهندگان ایرانی

سخن هفته با فرهنگ قاسمی: آرش صادقی و پناهندگان ایرانیتهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۷ پاریس

به همت فرهنگ قاسمی: شب همبستگی برای کمک به زلزله‌زدگان ایران

فرهنگ قاسمی، مدیر مدرسه عالی COGEFI و رئیس کمیسیون حقوق بشر مدارس عالی اروپا میزبان برنامه‌ای با عنوان «همبستگی سراسری ایرانیان فرانسه برای کمک به زلزله زدگان ایران» است. در این برنامه، انجمن سدا نیز آقای قاسمی را همراهی می‌کند…

حقوق بشر در زندانها, “کولوگ” سناى فرانسه

آنچه ملاحظه مى کنید مصاحبه اى است با فرهنگ قاسمى به دنبال حضور او به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر فدراسیون  مدارس عالى ودانشگاه ها اروپا، در یک “کولوگ” تحقیقاتى در روز هاى ١٢ و ١٣ سال ٢٠١٧ در مجلس سناى فرانسه که توسط سیروس ملکوتى…

ارتجاع جنسیتی دولت ها و وظیفه سازمان ملل متحد

به مناسبت هشت مارس هر سال زنان و مردان برابری خواه به استقبال بزرگداشت هشت مارس می روند و در این روز برابری حقوق زن و مرد را در جوامع انسانی خواستار میشوند. همینطور ومتاسفانه، در مقابل این حرکت هرسال …

ترویج اعدام در جمهوری اسلامی و همبستگی بین المللی علیه حکم اعدام

خشونت سرشت غیر انسانی آدمی و اعدام خشن ترین خشونت هاست. از آنجا که صدور حکم اعدام توسط حاکمیت ها انجام می گیرد پس چنین حاکمیت هائی عامل نهادینه کردن خشونت و مروج آن در جامعه هستند. بدین سبب ضدیت…

اعدام، آموزش و “وولگاریزاسیون” خشونت است

اظهار نظر درباره مسائل اجتماعی به ویژه مسئله با اهمیت لغو حکم اعدام نمی‌تواند و نباید بدون کنشگری فعال و بیان دیدگاه‌های سیاسی انجام پذیرفت، چرا که دفاع از حقوق انسانی موقعی ارزش پیدا می‌کند که به همراه ارائه راه…

منشور جهانی‌ حقوق بشر سند احترام به آزادی انسان است

منشور جهانی‌ حقوق بشر که میثاق انتظام جهان مدرن و سند استواراحترام به آزادی انسان است در سر لوحه مبارزات اجتماعی امروز مردم  ایران قرار گرفته است. این بینش، با برداشت ها و باورهای دینمداران، معتقدین به یک مشی‌ سیاسی…

نقض آزادی در پای دیوار حقوق بشر توسط گزمه های استبداد و بی فرهنگی

کمیته مستقل علیه سرکوب شهروندان ایرانی‌ در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ تجمعی در پاریس ترتیب داد که درخلال  آن  برخی‌ از مسئولین اصلی‌ این کمیته دست به رفتاری زدند که شا یسته مبارزات مردم ایران نیست و سکوت در برابر آن…