Facebook Twitter Instagram

نشریه مدیریتی Partenaires la force de l’alliance

Partenaires de l’entreprise (همسازی نیروی همبستگی) یا مجله مدیریت و نیروی انسانی است که به مدیریت فرهنگ قاسمی از فوریه ۱۹۹۵ با شماره ثبت رسمی ISSN 1265-9231 منتشر شد. این مجله در زمینه‌های نیروی انسانی، مدیریت استراتژیک، تجارت بین‌المللی، اقتصاد و مالیه شرکت‌ها و رابطه کارخانه و حقوق بشر هر ماه مطالبی را از نویسندگان متخصص منتشر می‌کرد و در روزنامه‌فروشی‌های معتبر سراسر فرانسه به فروش می‌رفت. در زیر چند نسخه از این مجله و برخی از سرمقالات فرهنگ قاسمی در این مجله دیده می‌شود.

برای دیدن برخی از شماره‌های مجله Partenaires de l’entreprise اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده برخی از سرمقالات فرهنگ قاسمی در مجله Partenaires de l’entreprise اینجا را کلیک کنید.