Facebook Twitter Instagram

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

فرهنگ قاسمی از اعضای نشست موسس جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران است که از سه نحله بزرگ فکری ملی‌گرایان آزادی‌خواه، دین‌باوران معتقد به جدایی دین از دولت، و چپ‌های دموکرات تشکیل شده است.

وی در دوره‌های مختلف، عضو شورای هماهنگی این جنبش بوده و برخی مسئولیت‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران را در کنار همراهان این جنبش بر عهده داشته است.

برای مشاهده فعالیت‌های این جنبش، می‌توانید به وب‌سایت رسمی آن (ندای آزادی) مراجعه کنید.