Facebook Twitter Instagram

انسانیت و ایرانیت (دولت از منظر افلاطون و ارسطو)

انسانیت و ایرانیت (دولت از منظر افلاطون و ارسطو): دولت چیست و سیر تحول آن کدام است؟

فرهنگ قاسمی: انسانیت و ایرانیت ( رویکرد علوم سیاسی و جامعه )

بخش پنجم: “دولت از منظر افلاطون و ارسطو” دولت چیست و سیر تحول آن کدام است؟
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ۱۳۹۷ پاریس

مدیر فنی: فرشاد

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *